Języki Afryki

Postępująca w dzisiejszych czasach globalizacja sprawia, że języki obce przestają być dla wielu nieznane i odmienne. Większość ludzi potrafi posługiwać się w mniejszym lub większym stopniu językiem angielskim, często także niemieckim czy francuskim. Są to języki europejskie, które jednak pozwalają nam na swobodną komunikację nawet podczas najbardziej egzotycznych wyjazdów wakacyjnych.

Ale czy nie warto byłoby poznać także języki kontynentu, na który się wybieramy? Oczywiście nie jesteśmy w stanie w czasie krótkich wakacji nauczyć się nimi posługiwać, ale możemy osłuchać się z nimi, docenić ich odmienność czy nawet nauczyć się podstawowych zwrotów. Świetną okazją do tego może być podróż do Afryki, w której poza językami urzędowymi takimi jak angielski, francuski czy arabski, funkcjonuje mnóstwo języków regionalnych. Trudno oszacować ich liczbę, ale wiadomo, że byłaby ona oszałamiająca, biorąc pod uwagę, że języki afrykańskie wywodzą się z różnych grup m.in. języków afroazjatyckich czy nilo-saharyjskich.

Warto pamiętać, że język jest niezbywalnym elementem kultury, świadczącym o pewnej przynależności i odrębności ludzi zamieszkujących różne obszary Czarnego Lądu. Wakacje na tym kontynencie są świetną okazją, żeby ich posłuchać, zwłaszcza, że coraz większa ich liczba jest zagrożona wyginięciem.